BiblioNET HDA

Od 1995. godine Knjižnica HDA izgrađuje elektronički katalog, koji je od 2003. moguće pretraživati na mrežnim stranicama HDA. 2006. godine napravljena je konverzija iz starog u novi program, BiblioNET. Želja nam je da sve arhivske knjižnice u Hrvatskoj obrađuju svoje fondove u BiblioNETu, kako bi se povezali svi njihovi fondovi te omogućilo njihovo pretraživanje u zajedničkom katalogu na mrežnim stranicama.

Po specifičnosti knjižničnog fonda Knjižnica HDA jedinstvena je u Hrvatskoj. Današnji fond nastao je 1998. godine spajanjem fondova s nekoliko lokacija. Fond zaprima oko 4000 dužnih metara polica, a procjenjuje se da se radi o oko 180.000 svezaka knjiga i časopisa. Od toga je obrađeno oko 60.000 svezaka knjiga, odnosno više od 40.000 naslova (od kojih u starom katalogu na listićima oko 17.500, a u elektroničkom katalogu više od 22.500). Časopisi se još popisuju, a u fondu se nalazi oko 2.000 inozemnih i oko 1.000 domaćih naslova. Radi lakšeg uvida podijeljeni su u nekoliko skupina – arhivistički časopisi, časopisi vezani uz fotografiju, film, referentnu zbirku, ostali inozemni časopisi i ostali domaći časopisi.

Na galeriji Velike čitaonice na Marulićevom trgu uređuje se reprezentativna zbirka koja obuhvaća opću referentnu literaturu, najvažniju arhivističku literaturu i časopise, literaturu pomoćnih povijesnih znanosti, literaturu i izvore iz povijesti, najvažnije časopise, službene publikacije na državnoj razini, literaturu vezanu uz vojna pitanja te literaturu za stručne ispite iz arhivistike.

Knjižnični fond redovito se nadopunjuje:
  • Kupnjom knjiga i časopisa (uz potporu Ministarstva kulture i vlastitim sredstvima)
  • Donacijama
  • Izdavačkom djelatnosti HDA
  • Zakonskim primjerkom tiskanog dokumenta korisnika koji su koristili gradivo HDA
  • Razmjenom knjiga i časopisa sa srodnim ustanovama. (Knjižnica HDA aktivno surađuje sa sedamdesetak inozemnih i domaćih srodnih ustanova te razmjenjuje časopise Arhivski vjesnik i Fontes sa 57 inozemnih i 48 domaćih naslova časopisa, ali i druga izdanja)
 
 
© 2008. Avicena Software d.o.o.  Knjižnica HDA e-mail: knjiznica@arhiv.hr Web 3.0
Najstariji Ex libris knjižnice HDA